Miha Kacafura: MEJNIKI NAŠI VSAKDANJI

Meje so vidne in nevidne. Tiste vidne ali fizične so preproste, trivialne in z njimi se srečamo takoj po rojstvu, ko nas položijo v zibelko.  Nevidne, formalne ali neformalne pa so tiste, ki jih postopno gradimo v času življenja, šolanja, ob spoznavanju naše okolice, predvsem pa samega sebe, skozi rast in obstoj osebnosti.  Torej preko emociji, misli, idej,…., skozi lastna spoznanja in pričakovanja, ki nas spremljajo in spreminjajo vse življenje.

Pričujoča fotografska razstava kot osrednji mejnik uporablja razgaljeno žensko telo. Akti senzualno brišejo meje med minljivostjo in nesmrtnostjo, družbenimi stereotipi in ustvarjalno individualizacijo, med realnim in fiktivnim, dovoljenim in prepovedanim, med mehkim človeškim telesom, dušo in trdno, umetelno izoblikovano človeško zunanjostjo.  Je knjižnica res namenjena le ljudem, ki se podrejajo splošnim kulturnim normam družbenega obnašanja, ali je morda namenjena tudi ljudem, ki se ob prebiranju odlomkov iz knjižnih del z lastno goloto poistovetijo s strastjo in slastjo knjižnih junakov? Kako zabrisati mejo med videnjem lastne podobe in podobo, ki jo vidijo prijatelji, neznanci in jo ustvarjamo kot fikcijo naše pomembnosti? Kakšen je pogled na samega sebe in svet? Smo samemu sebi neznanci? Kdaj lahko hrano za fizično moč telesa nadomesti hrana muz, ki jo zahteva libido vsakega posameznika? In nenazadnje ali je meja cesta, ki nas popelje v  neskončnost, nekam daleč stran od ukalupljenega sveta? Morda, a morda je le navidezna črta med našimi zmožnosti in hotenji. Zatorej, plujmo tostran in onstran mej.

 

Miha Kacafura, l. 1955

Primorec, ki živi v Mariboru. S fotografijo se ukvarja od leta 1968. Član Foto kluba Maribor je postal leta 2011. Do sedaj je imel 7 samostojnih in sodeloval na 64 skupinskih razstavah. Ukvarja se predvsem z akt in portretno (ČB) fotografijo ter krajinsko (barvno) fotografijo.

Center vojaških šol
Knjižnica Kadetnica
Engelsova ulica 15
2000 Maribor