članek v Mariborskem večerniku 10.1.1936.

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-UYK3X7D1/8761b62a-73ad-4871-8857-038b0c92a316/PDF