Atelje je namenjen umetniškemu ustvarjanju članov Fotokluba Maribor, izvedbi predavanj in delavnic v okvirju Fotokluba Maribor, izvedbi klubskih večerov Fotokluba Maribor, izvedbi klubskih sestankov in skupščine Fotokluba Maribor ter prenočevanju gostujočih umetnikov.

Pravico do vstopa imajo uporabniki, ki so plačali članarino za uporabo ateljeja v tekočem letu in imajo poravnano članske obveznosti do FKMB,  oziroma člani Fotokluba Maribor, ki jim uporabo ateljeja dovoli upravni odbor Fotokluba Maribor, kot protivrednost za opravljeno delo v okviru kluba. Udeleženci predavanj in delavnic Fotokluba Maribor, ki potekajo v ateljeju ter obiskovalci klubskih večerov. Samo člani Fotokluba Maribor v času klubskih sestankov in skupščine ter gostujoči umetniki. Slednjim vstop v atelje in uporabo prostorov odobri predsednik Fotokluba Maribor.

Več podrobnosti o uporabi ateljeja, kdo, kako, kdaj, kje… je navedenih v hišnem redu

Pozor, hišni red je bil 20. oktobra 2020 dopolnjen.

Atelje Fotokluba Maribor se nahaja v Splavarskem prehodu 3, drugo nadstropje.

Rezervacije terminov

Rezervacije ateljeja sprejema vodja ateljeja izključno preko spletnega obrazca na internetni strani kluba http://www.fotoklub-maribor.si/klub/studio/ . Vodja ateljeja po potrjeni rezervaciji vpiše termin v koledar, ki je viden na dnu strani.

Atelje je potrebno rezervirati nekaj dni vnaprej.

Ključi ateljeja

Ključi se prevzamejo  v Galeriji Stolp v času uradnih ur.  Za kakršne koli druge možnosti se je potrebno predhodno dogovoriti z vodjem ateljeja, najbolje pri rezervaciji termina.

Predajo ključev vrši dežurni v Galeriji Stolp in sicer samo osebi, katera je predhodno vpisana v koledar rezervacije  .

Po uporabi ateljeja, se ključe pusti v poštnem nabiralniku na naslovu studija – Splavarski prehod 3.