Prepovedane misli

18. 9. – 5. 10. 2021

Vsaka družba je sistem vrednot in vsak sistem vrednot, naj bo še tako preprost, ima nek nabor pravil, po katerih potekajo procesi v njem. Ta pravila, napisana in nenapisana, določajo, kaj je dovoljeno, dopustno in kaj ni. Poseganje po najstrožje prepovedanih stvareh, tabujih, je ponavadi tudi strogo kaznovano. Morda je najbolj znana prispodoba o tem zgodba o raju na Zemlji in izgonu človeka iz njega v Stvarjenju, kjer idealen sistem nadomesti trpljenje kot posledica kršenja edine zapovedi. Kršenje pravil je tako rekoč v naravi človeka, saj predstavlja preseganje vnaprej določenih meja. Včasih je destruktivno, vnaša nered in nepredvidljivost v sistem, vendar je prav dvom v avtoriteto in rušenje oblasti obenem tudi izvor vsakega napredka.. Vsaka oblast, politična, moralna, znanstvena, ekonomska, vsaka avtoriteta poskuša imeti čim večji nadzor nad svojim področjem in predvsem nadzorovati in zadrževati spremembe, predvsem tiste, ki bi ogrozile njen položaj v hierarhiji.

Upor proti inertnosti sistema se dogaja praktično na vseh področjih človeškega delovanja in je včasih skrit, prikrit in zakamufliran, deluje podtalno in počasi, včasih pa poskoči z vso silnostjo in povzroči hitre spremembe. Prepovedane misli so torej tiste misli, ki jih ureditev nekega sistema preganja in čeprav so v različnih okoljih različne, imajo povsod podoben karakter: hočejo biti svobodne.

 

Otvoritev festivala: 18. 9. 2021, ob 19. uri, Židovski trg, Maribor

 


S podporo:

        

 

Partnerji: